4/1/07

Continguts d´AVN

Els continguts d´actituds, valors i normes s´avaluaran diàriament i suposaran un 20% damunt la nota final. Les A/V/N a valorar seran:
  • Saber respectar el torn de paraula i escoltar. No parlar quan un altre explica.
  • Esperit crític davant de les situacions de desigualtat social o discriminació.
  • Defensa de la igualtat davant de les diferències socials, culturals o de sexe: tractament no discriminatori ( no riure de les opinions alienes). Interès per les opinions i creences d´altres grups socials
  • Portar el material: bolis, llibre, llibreta
  • Apuntar els deures a l´agenda
  • Arribar puntuals
Els deures se valoraran apart. No portar els deures fets suposarà una nota màxima de 5. Portar-los després de dos dies suposarà un 0.

No hay comentarios: