13/1/07

Estereotips, prejudicis i discriminació

Les persones no poden ser conegudes com una cosa.

Només poden ser contemplades com un misteri que se pot desvetllar (Emmanuel Lévinas).

L´altre és el qui me fa atravessar barreres i completar-me com a persona. La humilitat, la consciència dels meus límits és el requisit per avançar. L´altre comença al nostre interior.

La saviesa consisteix en atrevessar a l´altra cara de la realitat. El desig de conèixer (saviesa) es desperta amb l´amor (eros). Qui sap que li falta quelcom, que no està complet, pot avançar.

(Plató)

Lévinas: Quan parlam de l´altre el tancam en un concepte. El veiem DIFERENT en lloc d´EXCEPCIONAL. L´altre no és la meva diferència sinó la meva excepció. És allò que jo no sóc. Un altre excepcional no desperta la nostra tolerància, sinó que ens sedueix, ens sorprèn. En canvi la diferència és germana de la tolerància.

 • Per què l´altre és excepcional i no diferent?. L´ètica és l´espai on dues alteritat se troben.
 • Fugir de la dinàmica: Igual- Diferent. No intentar traduir ni absorbir a l´altre. Deixar que l´altre sigui qui és.
 • A l´altre només se´l pot deixar ser. Allò excepcional ni magnifica ni minimitza a l´altre, només el situa al seu àmbit secret. Secret vol dir quelcom amagat, no revelat, allò que m´interpela de l´altre. Quan vull eliminar l´altre, aquest se m´escapa.

Les persones rebem uns esquemes per a interpretar la realitat que provenen del nostre entorn social i cultural (família, amics, escola, societat). L´antropologia estudia aquests esquemes:

 • Una idea, un model de com ha de ser el món, com ha de ser un país.
 • Un model de com ha de ser una família
 • Un model de com ha de ser una persona: físicament, de caràcter.

Aquests esquemes rebuts fan que tinguem unes idees sobre qui som jo, qui són els altres o la societat. Quan no els compartim amb altres, quan no hi ha diàleg, sorgeixen els estereotips i prejudicis.

 • Estereotips (nivell cognitiu, prové del grec stereos=sólid, roca+ tipus=marca)
 • Són conceptes col·lectius que no tenen en compte la individualitat. Els empram per a predir a grans trets la personalitat dels altres.
 • Se transmeten de generació en generació.
 • Se basen en percepcions no objectives.Són resistents al canvi
 • Omplen espais de desconeixement
 • Són simples, per tant fàcils de recordar.

Exemple: Els alumnes àrabs són més violents. Els xinesos són treballadors.

 • Prejudicis (nivell emocional). Són impressions derivades dels estereotips. No estan contrastades amb la realitat.
 • Discriminació (acció resultant


Penso

Sento

Actuo

Estereotip

Prejudici

Discriminació

Em robarà

Tinc por

Me´n vaig


No hay comentarios: