27/3/07

Preguntes per l´examen de sociologia


Marta Cruz. La sociologia és una ciència normativa, comprensiva, estadística o memorística? Comprensiva.

Mireia Valera. Quins tres pensadors són considerats els precursors de la sociologia? Montesquieu, Adam Smith i Saint Simon.

Dayana Gómez. Quines d´aquestes afirmacions no es correspondria amb Adam Smith?
A) Socialisme utòpic
B) Anàlisi del pas de la societat feudal a la industrial.
C) Les causes físiques determinen l´avanç social
D) La caça, el pastoreig, l´agricultura i el comerç han marcat l´evolució social en la història.

Cristina Sanz. Quins són els medis de subsistència que marquen l´evolució històrica segons Adam Smith?. Caça, pastoreig, agricultura i comerç.

Rocío Nadal. Quines són les condicions del progrés segons Adam Smith? Són dues: l´existència de la propietat privada i la desigualtat.

Anna Llopart. Quin filòsof va afirmar que la propietat privada i la desigualtat són les condicions del progrés? Adam Smith

Laura Cantizano. Quines són les causes que fan que una societat sigui diferent de l´altre segons Montesquieu? Causes físiques (geogràfiques –clima i sòl– i demogràfiques) i causes socials.

Jennifer González: Quin filòsof deia que el clima, el sòl, la demografia, la religió, els diners i el comerç són les causes que determinen l´avanç d´una societat? Montesquieu.

Marta Cruz. Quins tipus de societat s´han donat en l´evolució històrica segons Saint Simon? Feudal, societat de transició i societat industrial.

Georgina Gómez. Quin filòsof va defensar que la classe social més pobre i nombrosa té les claus del futur? Saint Simon.

Dahiana Gómez. De qui era deixeble August Comte? Del comte de Saint Simon


Rebeca Vázquez. Qui va ser el fundador del positivisme i de la sociologia? August Comte

Noemi Cano. August Comte va ser… filòsof i matemàtic.

Ainhoa Cabrera. Quins són els estadis de la història segons August Comte? L´estadi míticoteològic, el metafísic i el positiu o científic

Eli Serrano. Segons Comte, els estadis que es donen en l´evolució històrica també es donen en dos altres àmbits. Quin són? En l´evolució del pensament individual i en l´evolució del coneixement.

Marta Cruz. Què vol dir fetitxisme en el estadis de Comte? Atribuir als fenòmens naturals allò que no s´entén.

Dahiana Gómez. En què consisteix l´estadi mítico-teològic d´August Comte? Allò que no s´entén s´explica pels poders sobrenaturals

Anna Llopart. Quina és la ciència més complexa segons Comte? La sociologia

Marta García. Quin filòsof va dir que l´anàlisi sociològic ha de tenir en compte l´estàtica i la dinàmica social? August Comte.

Esther Sánchez. Quins autors conformen els corrents clàssics de la sociologia? Karl Marx, Émile Durkheim i Max Weber.

Rocío Nadal. En quin tipus de necessitats va centrar Karl Marx el seu anàlisi sociològic? En les necessitats materials.

Alba Montero. Quins conceptes empra Marx per fer el seu anàlisi sociològic? Les forces productives, l´estructura de classes i la superestructura jurídica, social i política.
Meritxell Company. Segons la teoria de la història de Karl Marx, les forces productives són propietàries de…… les persones i els medis de producció

Sandra Martínez. Segons Marx, quina és la causa de que les relacions de producció estiguin basades en l´explotació? La causa és la desigual distribució en la propietat de les forces productives.


Rebeca Vázquez. Segons Marx, què determina la ideologia social? L´estructura econòmica.

Maite González. Quina teoria sociològica va ser la base de la revolució russa i del moviment obrer a Europa? La teoria marxista.

Sandra Martínez. Quines són les etapes de l´evolució històrica segons Marx?. Societats tribals, Epoca Antiga (Roma), Epoca feudal i Capitalisme.

Sandra Martínez. Què és el capitalisme segons Marx? És un sistema econòmic basat en l´obtenció del màxim número de guanys amb el mínim cost possible.

Georgina Gómez. Quina és la superestructura ideològica pròpia del capitalisme segons Marx?. La destrucció de la ideologia, la moral i la religió.

Laura Valenciano. Quina o quines necessitats socials va explicar Max Weber? La necessitat de donar sentit a la vida.

Laia Salvador: Quin pensador va afirmar que la història avança gràcies a les revolucions? Karl Marx.

Noemi Cano. Émile Durkheim va ser:
Sociòleg i pedagog

Dayana Gómez. Què pretén Durkheim? Analitzar i explicar la societat moderna.

Què vol dir Durkheim amb el concepte d´anomia social? Significa el desconcert i la desorientació davant la multiplicitat d´opcions que ofereix la societat moderna.

Per què les persones es senten frutstrades en les societats modernes segons Durkheim? Perquè s´ha destruït l´entramat de valors de les societats tradicionals i no s´ha substituït per un nou consens ètic.

Què hi té més pes en l´eclosió del capitalisme, l´estructura econòmica o la religió, segons Max Weber? La religió

Quins valors del puritanisme sostenen l´aparició del capitalisme segons Max Weber? El sentit del deure i la convicció de què Déu elegeix les persones independentment de les obres que fan.No hay comentarios: