1/10/09

TOM WUJEC, 3 formes com la ment crea significat